Informaatiotekniikka

Juridiset ongelmat kietoutuvat yhä useammin informaatioteknisiin kysymyksiin, joiden ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta vakuuttava argumentaatio asiakkaan näkökulman puolesta olisi mahdollista. Mitä pidemmälle tekniikka kehittyy, sitä vaikeampi on löytää juristia, joka ymmärtäisi toimeksiannon kaikki ulottuvuudet.

Lakiasiaintoimisto Oikeushovi on erikoistunut juridiikan ja informaatiotekniikan väliseen rajapintaan. Olemme aihepiiristä intohimoisen kiinnostuneita ja päivitämme osaamistamme jatkuvasti. Meillä on valmiudet ymmärtää vaikeatkin tekniset kysymykset.

Informaatiotekninen osaamisemme

Toimistomme päälakimies Rami Hovi on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa. Hän osaa useita skripti- ja ohjelmointikieliä ja käyttää niitä päivittäin. Hän on toiminut Linux-ylläpitäjänä useissa eri hankkeissa ja ymmärtää verkkoympäristöjen tekniikan. Erityisesti asiakirjojen prosessointi ja sähköpostijärjestelmät sekä näiden pohjalle rakentuva automatisointi ovat Ramin informaatioteknisiä vahvuuksia.

Asiakirjojen laatiminen

Laadimme kaikki asiakirjat markdown-kielellä, emmekä käytä lainkaan ns. toimisto-ohjelmia (ellei asiakkaamme sitä erityisesti toivo). Tästä seuraa mm. seuraavanlaisia etuja:

  • teksti pysyy tekstinä eikä muutu tallennettaessa binääriksi, kuten toimisto-ohjelmissa
  • asiakirjajärjestelmämme toimii erinomaisesti yhteen Git-versionhallintaohjelmiston kanssa, ja se onkin käytössä kaikessa asiakirjanlaadinnassamme
  • asiakkaamme voi osallistua asiakirjojen luonnosteluun Git-palvelimemme kautta luomalla git-repositorioon omia haaroja (branch), joista meidän on helppo valita (cherry-pick) sisältöjä osaksi asiakirjaa
  • pystymme yhdellä komennolla tuottamaan minkä tahansa asiakirjaluonnoksen versioiden välisistä eroista PDF-muotoisen vertailutiedoston, jossa erot näkyvät havainnollisesti värein ja ne on helppo tarkistaa pikaisella silmäyksellä (esim. asiakkaamme vastapuolelle toimitetun ja myöhemmät muutokset sisältävän sopimusluonnoksen erot)
  • laatimamme asiakirjat on helppo muuntaa mihin tahansa tiedostomuotoon, kuten pdf, ps, odt, fodt, epub, doc, docx, dvi, html, jne.
  • knitriä hyödyntäen kaikki markdown-asiakirjojen sisältämät laskutoimitukset voidaan laskea automaattisesti GNU R:llä, jota käytetään yleisesti mm. tieteelliseen laskentaan
  • knitrin/GNU R:n ansiosta asiakirjojen sisältämiä laskettavia lukuja voidaan helposti ja vaivattomasti muuttaa jopa viime hetkellä ilman laskuvirheiden riskiä

Tulostusta varten muunnamme asiakirjan PDF-muotoon LaTeX-ladontaohjelmistolla. Tästä johtuen asiakirjamme ovat äärimmäisen huoliteltuja ja noudattavat virallisia standardeja aivan toisella tarkkuudella kuin tavanomaisilla toimisto-ohjelmilla laaditut asiakirjat.

Toimistomme omat järjestelmät

Pöytäkoneissa ja palvelimissa käytämme Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmiä. Asiakas-Wi-Fi:mme reitittimenä on Raspbian. Kannettavissa tietokoneissa meillä on käytössä Qubes OS sen järeiden tietoturvaominaisuuksien vuoksi. Säilytämme kaiken arkaluontoisen datan usean Linux-palomuurin takana eCryptfs:llä salattuna1, ellei erikseen toisin sovita (esim. Git-repositoriota tai verkkopalvelua varten). Toimistomme uloimpana reitittimenä ja palomuurina on Devil-Linux.

Lue lisää Tietoturva-sivuiltamme.


  1. Qubes OS:in ansiosta tämä pätee myös kannettaviin tietokoneisiimme, kuitenkin sillä erolla, että Qubes OS:issä salaus on toteutettu LUKS/dm-cryptillä.