Domain-nimet

Lakiasiaintoimisto Oikeushovi palvelee kaikissa domain-nimiin eli verkkotunnuksiin liittyvissä juridisissa asioissa. Hoidamme esimerkiksi seuraavanlaisia tilanteita:

  • Tahdotte turvata oikeutenne rekisteröitävään tai rekisteröityyn domain-nimeen
  • Tahdotte saada käyttöönne jonkun toisen tahon jo rekisteröimän domain-nimen
  • Domain-nimiä koskevat riitatilanteet

Ota yhteyttä.

Mitä ovat domain-nimet?

Internet-verkon dataliikenne perustuu IP-osoitteisiin. IP-osoite on numerosarja, jolla verkkoon liitetyn tietokoneen tai muun laitteen verkkosovitin yksilöidään. Esimerkiksi yksi Googlen hakupalvelun IP-osoitteista on 74.125.195.104. Yhdistämällä se http-protokollan URI-skeemaan saadaan URL, jonka voi antaa selaimelle syötteeksi avatakseen Googlen etusivun: http://74.125.195.104.

IP-osoitteet ovat kuitenkin vaikeita muistaa, eikä niitä yleensä käytetä sellaisenaan vaan siten, että ihmisen koneelle syöttämät selkokieliset nimet muunnetaan automaattisesti IP-tason operaatioita varten IP-osoitteiksi DNS:n avulla. DNS:n ansiosta voimme kirjoittaa selaimeen helposti muistettavan merkkijonon ”google.com”. Näitä helposti muistettavia merkkijonoja kutsutaan domain-nimiksi eli verkkotunnuksiksi.

Yksinoikeus domain-nimeen

Domain-nimi on yritykselle elintärkeä. Vuonna 2013 Suomen koko 16–89-vuotiaasta väestöstä 86 prosenttia käytti internetiä, ja osuus on edelleen kasvussa1. Verkkokaupasta ostavien tai tilaavien 16–74-vuotiaiden osuus on kasvanut lähes 1,5-kertaiseksi vuosien 2009-2014 aikana2. Hiukan pelkistäen voidaan sanoa, että domain-nimi on ainoa keino, jolla nämä ihmiset löytävät yrityksen internetistä. Ilman domain-nimeä yritys on nykyisin hädin tuskin olemassa.

Domain-nimen rekisteröinti ei tuota ehdotonta yksinoikeutta kyseiseen domain-nimeen. Rekisteröinti on usein mahdollista kumota, jos esimerkiksi verkkotunnuksen käytöstä seuraa sekaantumisvaara toisen hallussa olevaan tavaramerkkiin. Tavaramerkki on vahvin mahdollinen keino suojata oikeus domain-nimeen. Mikäli pidätte yrityksenne tai yhteisönne käytössä olevaa domain-nimeä arvokkaana, on enemmän kuin suositeltavaa suojata se tavaramerkillä.


  1. Ks. SVT: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014, 1. Internetin käytön yleiset muutokset.

  2. Ks. SVT: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014, 5. Verkkokauppa.