Yleiset veloitusperiaatteet

Laskutuksemme perustuu lähtökohtaisesti tuntiveloitukseen eli toimeksiannon suorittamiseen käytettyyn aikaan. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia, esimerkiksi puhelinneuvottelu.

Alkuneuvottelu

Alkuneuvottelu tilanteen kartoittamiseksi on ilmainen. Varaa aika.

Tuntihinnat

Tuntiveloituksemme on 200 €. Yksityisasiakkaille tämä summa sisältää arvonlisäveron (24 %). Yritysasiakkaille hintaan lisätään arvonlisävero (24 %).

Palkkion määräytymisessä otetaan huomioon myös tehtävän vaativuus sekä kiireellisyys. Esimerkiksi erittäin kiireellisenä, vieraalla kielellä tai virka-ajan ulkopuolella hoidetun toimeksiannon hintaan tulee 10 prosentin korotus.

Lisäksi laskutamme erikseen välittömät kulut, kuten matkakustannukset ja viranomaisten perimät maksut.

Asiakkaan toivomuksesta voimme sopia myös muista hinnoitteluperiaatteista, kuten kiinteästä toimenpidehinnoittelusta tai siitä, että osa palkkiosta maksetaan vain, jos tietty lopputulos saavutetaan.

Alennusryhmät

Startup-yrityksille tarjoamme 10 prosentin alennuksen kaikista toimeksiannoista, jotka tehdään vuoden kuluessa kaupparekisteri-ilmoituksesta.

Hinta-arvio

Annamme mahdollisimman tarkan arvion toimeksiannon kokonaiskustannuksista. Arviot perustuvat niiden antamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin, eivätkä sido toimeksisaajaa siltä osin kuin on kysymys arviota annettaessa tuntemattomista seikoista. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, annamme luonnollisesti uuden kustannusarvion.

Kuukausimaksu

Asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa juridista tukea, tarjoamme vaihtoehdoksi kuukausiveloitusta. Tällöin asiakas saa erikseen sovittavia alennuksia tuntiveloituksesta ja sovituista tapaamisista. Kuukausimaksuun perustuvan sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa.

Kuukausimaksu määräytyy sen mukaan, kuinka suureksi asiakkaan lakipalveluiden tarve arvioidaan sopimusta tehtäessä. Voimme esimerkiksi sopia, että lakimies on käytössänne yhden työpäivän kuukaudessa tai seitsemän työpäivää vuodessa.

Kuluttaja-asiakkaita koskevia ohjeita

Jos toimeksiantosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia asian ratkaisemiseksi.