Lakiasiaintoimisto Oikeushovin uutispoiminnat

HUOM: Sivu on työn alla.

Julkaisemme uutissivullamme linkkejä valikoituihin, tärkeinä pitämiimme uutisiin, jotka liittyvät juridiikkaan, informaatiotekniikkaan ja tietoturvaan. Ydintoimialueemme painottuvat poiminnoissa, mutta jaamme myös muita yritystoiminnan kannalta merkittäviä tai juridisesti kiinnostavia uutisia.


Toimistomme uutissivua uusitaan (10.11.2017)

Toimistomme uutissivua uusitaan ja kehitetään parhaillaan, emmekä julkaise sivulle uutisia ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

PRH: Varoitus harhaanjohtavista, laskunnäköisistä tavaramerkkien tarjouskirjeistä (30.03.2017)

PRH kehottaa tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.

PRH: Kymmenen suurinta tavaramerkinhaltijaa Suomessa 2016 (26.11.2016)

Valio Oy, Orion Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, SOK, ...

Kelpaako Rubikin kuution muoto sittenkään tavaramerkiksi? (27.05.2016)

Julkisasiamies Maciej Szpunarin mukaan rekisteröinti rikkoo asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ii: merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

KKO:2016:16: Verkkokauppa.com = Veneilijän verkkokauppa.com (22.03.2016)

Verkkokauppa.com oli laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka ei ollut otettu Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Koska tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyy sellaisenaan olennaisena osana tunnukseen Veneilijän verkkokauppa.com, oli KKO:n mukaan ilmeistä, että jälkimmäisen tunnuksen käyttäjä on saanut toiminnassaan hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta sen vuoksi, että tavaramerkki oli ollut sen asiakkaille entuudestaan tunnettu. Verkkokauppa.com-merkin luontaisesti heikko erottamiskyky ei haitannut, koska samankaltaisuus (muoto, värit, fontti ja .com-pääte) oli niin huomattavaa.

Finlex avoimena datana (11.03.2016)

"Finlex julkistettiin eilen avoimena datana. Datapalvelun ensimmäisenä sovellusdemonstraationa on Semanttinen Finlex -selain, joka "linkittää verkossa olevan Finlex-palvelun HTML-sivujen ja PDF-dokumenttien sanoja ja pidempiä ilmauksia reaaliajassa ja automaattisesti niitä taustoittaviin tietoihin. Ideana on helpottaa lukijalle lakiteksteihin tutustumista tarjoamalla hänelle automaattisesti niitä taustoittaviin tietoihin. Ideana on helpottaa lukijalle lakiteksteihin tutustumista tarjoamalla hänelle automaattisesti lakeihin liittyvää hyödyllistä lisätietoa, niiden lukukonteksti."

EU:n komissio ja Yhdysvallat sopivat uusista Atlantin yli tapahtuvan tiedonsiirron puitteista (Privacy Shield -sopimus) (05.02.2016)

Uusilla puitteilla on tarkoitus turvata EU:n kansalaisten perusoikeudet, kun heidän henkilötietojaan siirretään Yhdysvaltoihin. Yrityksille taataan oikeusvarmuus.

Markkinaoikeus: kuvion lisääminen muuten samasta tekstistä (NEREUS) muodostuvaan merkkiin ei estänyt sekoitettavuutta (31.01.2016)

"Markkinaoikeus katsoo, että molempien kysymyksessä olevien merkkien erottamiskykyisenä ja hallitsevana osana on pidettävä sanaa NEREUS. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä niin ulkoasultaan kuin lausuntatavaltaankin samankaltaisina."

Markkinaoikeus: tavaramerkki JOY of Finland oli sekoitettavissa tavaramerkkiin JOY (30.01.2016)

"Koska rekisteröinnin esteeksi katsottu yhteisön tavaramerkki JOY muodostuu yksinomaan sanasta, joka on rekisteröidyn tavaramerkin JOY of Finland hallitseva osa ja rekisteröidyn tavaramerkin muilla osilla on katsottava olevan vain toissijainen merkitys, on merkkien katsottava olevan samankaltaisia sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan että merkityssisällöltään."

MAO:883/15: Sana "LAITILAN" ei ollut vakiintunut erottamiskykyiseksi (12.12.2015)

Laitilan Wirvoitusjuoma Oy ei onnistunut näyttämään toteen, että sana "LAITILAN" olisi vakiintunut erottamiskykyiseksi -- jälleen kerran hyvä esimerkki näyttökynnyksen korkeudesta tavaramerkin vakiintumisessa.

Markkinaoikeus: Tavaramerkki Seniori-Sanomat ei ollut erottamiskykyinen luokassa "mainonta" (21.11.2015)

Markkinaoikeus katsoi, ettei haettu merkki "Seniori-Sanomat" ollut erottamiskykyinen ja ettei sen ollut osoitettu vakiintuneen erottamiskykyiseksi kysymyksessä olevalle palvelulle. Seniori-Sanomat  ei ollut tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen luokan 35 palvelulle "mainonta".

Markkinaoikeus: dn@cloud oli sekoitettavissa tavaramerkkiin DNA (21.11.2015)

Kun otettiin huomioon merkinosien dna ja dn@ samankaltaisuus, osan cloud heikko erottamiskyky sekä se, että merkkien kattamat palvelut olivat samoja, markkinaoikeus katsoi, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud oli kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkkiin DNA.

PRH: Verkkokauppa.com:illa eniten voimassaolevia tavaramerkkejä Suomessa (10.11.2015)

"Eniten Suomessa rekisteröityjä voimassaolevia tavaramerkkejä on Verkkokauppa.com Oyj:llä, jolla on rekisterissä 416 tavaramerkkiä. Valio Oy yltää myös yli neljäänsataan tavaramerkkiin ja Orion Oyj:lläkin tavaramerkkejä on 364. Ulkomaisista yrityksistä eniten suomalaisia tavaramerkkejä on lääkealaan ja lääkevalmistukseen erikoistuneilla yrityksillä, brittiläisellä Glaxo Group Limitedillä jopa 201. Muita yli 100 suomalaisen tavaramerkin ulkomaalaisia yrityksiä ovat yhdysvaltalainen Merck Sharp & Dohme Corp. (110 tavaramerkkiä) ja ruotsalainen Astrazeneca Ab (108 tavaramerkkiä)."

Viestintävirasto: Dridex -pankkitroijalainen leviää sähköpostin välityksellä (08.11.2015)

"Kyberturvallisuuskeskuksen saamien tietojen perusteella Suomessakin on havaittu Dridex tartuntoja viime päivinä. Haittaohjelmaa on levitetty haitallisen liitetiedoston sisältävän sähköpostiviestikampanjan avulla. Yleisesti viime aikoina nähdyissä kampanjoissa aiheena on ollut esimerkiksi tilausvahvistus tai lasku. Viestin liitteenä on Office -tiedosto (Word tai Excel), joka avaamisen jälkeen lataa varsinaisen haittaohjelman koneelle."

EUTI: Akronyymi ja samankirjaiminen akronyymi erottamiskyvyttömällä backronyymillä varustettuna olivat sekoitettavissa (28.10.2015)

"Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kohdeyleisön keskuudessa voi olla samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin, joka muodostuu tätä keskinkertaisesti erottamiskykyistä tavaramerkkiä hallitsevasta erottamiskykyisestä kirjainyhdistelmästä, ja sellaisen myöhemmän tavaramerkin välillä, jossa on toistettu tämä kirjainyhdistelmä ja tähän on lisätty kuvaileva sanayhdistelmä, joka muodostuu sanoista, joiden alkukirjaimet vastaavat mainitun kirjainyhdistelmän kirjaimia, minkä seurauksena kohdeyleisö mieltää mainitun kirjainyhdistelmän kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi."

Tietosuojavaltuutetun toimintaohjeet Safe Harbor -järjestelmän pätemättömyyden johdosta (21.10.2015)

"Useat verkko- ja pilvipalvelut siirtävät henkilötietoja Yhdysvaltoihin tallennettavaksi tai prosessoitavaksi käyttäen ns. Safe Harbor -järjestelyä. Näitä palveluita käyttävät yritykset ja muut asiakkaat joutuvat nyt EU tuomioistuimen päätöksen vuoksi muuttamaan toimintatapojaan."

EUTI:n ennakkoratkaisu Kit Kat -jutussa (24.09.2015)

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se muodostuu vain tavaran kolmesta olennaisesta piirteestä, joista yksi seuraa tavaran luonteenomaisesta muodosta ja muut kaksi piirrettä ovat välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että vähintään yhtä tässä säännöksessä mainittua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa täysimääräisesti kyseiseen muotoon.

Yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, eikä sitä sovelleta tapaan, jolla tavara valmistetaan.

Jotta muutoin erottamiskyvytön merkki voitaisiin käytössä erottamiskykyiseksi tulemisen perusteella rekisteröidä, rekisteröinnin hakijan on osoitettava, että kohderyhmässä mielletään pelkästään tämän tavaramerkin (eikä muiden tavaramerkkien, joita mahdollisesti myös on esillä) perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä.

EUTI:n julkisasiamies antoi Safe Harboria koskevan ratkaisuehdotuksen (24.09.2015)

"Julkisasiamies Bot katsoo, että komission päätös, jossa henkilötietojen suoja Yhdysvalloissa todetaan riittäväksi, ei estä kansallisia viranomaisia keskeyttämästä Facebookin eurooppalaisia käyttäjiä koskevien tietojen siirtämistä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille."

Yle: Happy Birthday to you -laulu julkista omaisuutta (23.09.2015)

"Tekijänoikeuskorvauksia kappaleen kaupallisesta käytöstä on kerännyt Warner/Chappell-yhtiö, joka luuli hankkineensa oikeudet vuonna 1988 solmimallaan yhtiökaupalla. Tuomarin mukaan ei kuitenkaan ole todisteita siitä, että Warnerin ostama yhtiö olisi saanut oikeudet laillisesti."

Viestintävirasto: Haittaohjelma tarttuu, vaikka et klikkaisi mitään - osa 1 (19.09.2015)

"Haittaohjelmat voivat levitä myös luotetuilla sivustoilla näytettävien mainosten yhteydessä ilman, että sivustoa on murrettu. Vastikään on havaittu laajamittainen "malvertising"-kampanja, jossa hyökkääjät esiintyivät mainostajina ja onnistuivat liittämään tunnettuihin mainosalustoihin omia, haitallista sisältöä tarjoavia mainospalvelimiaan."

MAO: Tavaramerkki DBC Askelklinikka ei ollut sekoitettavissa toiminimeen Suomen Askelklinikat Oy (17.09.2015)

Jälleen kerran liiallinen luottamus toiminimen suojaan ja toiminimen sisältävän logon käyttöön johti jutun häviämiseen. Tavaramerkin vakiintumista on usein vaikea osoittaa. Rekisteröinti kannattaa. Tässä tapauksessa olisi heikosta erottamiskyvystä johtuen kannattanut rekisteröidä useampikin kuvamerkki.

KHO: Apotti-hankkeen hankejohtajaksi hakeneen henkilön nimi, koulutus ja viimeisin työpaikka eivät olleet salassa pidettäviä (13.09.2015)

Toimittajalla oli oikeus saada tieto asiakirjoista, joista ilmenivät pääkaupunkiseudun eräiden kuntien ja HUS-kuntayhtymän yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Apotti-hanke) hankejohtajan määräaikaiseen työsuhteeseen hakeneen henkilön nimi sekä tiedot tämän koulutuksesta ja viimeisimmästä työpaikasta.

KKO:2015:58: Laatuvirhe purkuperusteena kiinteistön kaupassa (10.09.2015)

"[...] mainitun kaltaisen [kosteus- ja lahovauriot] laatuvirheen kohdalla kaupan purkamisen edellytyksen täyttymistä ei voida arvioida yksinomaan tarkastelemalla korjauskustannusten suhdetta kiinteistön kauppahintaan."

Viestintävirasto: Yrityksiin kohdistuu entistä uskottavampia huijauksia (10.09.2015)

"Huijaussähköposteilla alkaneet petokset ovat arkipäivää myös Suomessa. Huijausyrityksiä voidaan tehostaa puhelinsoitoilla ja tapauksiin voi liittyä identiteettivarkaus."

Viestintävirasto: Kuusi Android-haavoittuvuutta ja vinkit niiden torjumiseen (10.09.2015)

"Viime aikoina on julkaistu useita Android-käyttöjärjestelmän haavoittuvuuksia, jotka koskevat suurta määrää älypuhelimia, tablettitietokoneita ja sulautettuja järjestelmiä. Mistä haavoittuvuuksissa on kyse ja miten niiltä suojaudutaan? Muun muassa nämä kysymykset käydään artikkelissa lyhyesti läpi."

Edilex: Mies muutti naisen Facebook-profiilia siten, että nainen hakisi naisseuraa -- tietomurto ja kunnianloukkaus (06.09.2015)

"Mies oli oikeudettomasti muuttanut naisen profiilia siten, että tämä olisi kiinnostunut naissukupuolen edustajista ja etsisi naisseuraa. Mies tuomittiin tietomurrosta ja kunnianloukkauksesta yhteiseen 20 päiväsakon rangaistukseen sekä korvaamaan naiselle kärsimyksestä 300 euroa laillisine viivästyskorkoineen. (Vailla lainvoimaa 4.9.2015)"

Yle: Spotifyn uudet käyttöehdot (28.08.2015)

"Musiikin suoratoistopalvelu Spotify päivitti elokuun loppupuolella käyttöehtojaan. Uudet ehdot myöntävät Spotify-sovellukselle pääsyn moniin puhelimeen tallennettuihin tietoihin, sen sijaintiin ja käyttäjän Facebook-profiiliin. Muutoksesta syntyi kohu, jonka jalkoihin jäi toinen, yhtiön laskutuskäytäntöä koskeva kummallinen muutos."

Reuters: Russian antivirus firm faked malware to harm rivals - Ex-employees (25.08.2015)

"Beginning more than a decade ago, one of the largest security companies in the world, Moscow-based Kaspersky Lab, tried to damage rivals in the marketplace by tricking their antivirus software programs into classifying benign files as malicious, according to two former employees."